Engofor Last News

Dear members, 10 Mar 2017 1:00 Hour

Tonight we have spoken to Marcel Tench of Engofor . I understand that you all are waiting for news about the situation.

This morning the police with 20 men invaded and became the staff put together in one room.

They are all very shocked, so did Wendy happily rode from Zeeland, and then was told that she took the car up. And so the same could deliver her keys. Nota Bene her own car and not the cause.

Under all that Diego is itself remained calm and have the police Engofor received a compliment that they worked so incredibly great. Without more Diego has all logins. They were probably not really expected, but Diego has nothing to hide and has also indicated.

Just to be clear: NOBODY has reported. One (or more) banks where they dropped applied for a business account (s) questioned how Engofor earn money. If they suspect money laundering, they must report it to the FIU.

As for the server, which is not seized, because that state in Paris. All funds are just visible to the people of Engofor when they log into the backhand. All plans are just off in time with the 16th February will remain in force and everyone gets paid anything.

The funds were paid or payable to ABN just stand still there, and the funds are in reserve are safe with the brokers.

The whole Engoforteam is pretty excited mainly because there was light at the end of the tunnel whose statement yesterday was a taste.

Engofor is not a very large company and all transactions are not such a big order allowing the study mega long should go last. And everything is very transparent. The only thing less is good to trace the bitcoinstortingen. But they can not charge Engofor because it applies to everyone.

Again no accusation has been only a research which will prove money laundering and ponzi there is no question.

Hopefully you can you trust Engofor convert into something positive, and thus show in the Netherlands there are still people want to do the honest business and that are worth fighting for

Marianne Hak

Nederlands

Beste leden, 10 Mrt 2017 1:00 Hour

Vanavond Marcel van Zeelt van Engofor gesproken. Ik snap dat jullie allemaal zitten te wachten op nieuws over de ontstane situatie.

Vanmorgen is de politie met 20 man binnen gevallen en werd al het personeel bij elkaar in één kamer gezet.

Ze zijn allemaal enorm geschrokken, zo ook Wendy die vrolijk vanuit Zeeland kwam gereden en vervolgens te horen kreeg dat ze de auto in beslag namen. En ze dus gelijk haar sleutels in kon leveren. Notabene haar eigen auto en niet van de zaak.

Onder dat alles is Diego de rust zelve gebleven en hebben ze bij Engofor van de politie een compliment gekregen dat ze zo ontzettend goed mee werkten. Zonder meer heeft Diego alle inlogcodes gegeven. Dat hadden ze waarschijnlijk niet echt verwacht, maar Diego heeft niets te verbergen en heeft dat ook aangegeven.

Even voor de duidelijkheid: NIEMAND heeft aangifte gedaan. Eén (of meerdere) banken waarbij ze een zakelijke rekening hebben aangevraagd zette(n) vraagtekens bij de manier waarop Engofor geld verdient. Als ze witwasserij vermoeden moeten ze dat melden bij de FIU.

Voor wat betreft de server, die is niet in beslag genomen, want die staat in Parijs. Alle tegoeden zijn gewoon zichtbaar voor de mensen van Engofor als ze inloggen in de backhand. Alle plannen lopen gewoon af na verloop van tijd waarbij die 16e februari wel van kracht blijft en iedereen krijgt alles uitbetaald.

De gelden die uitbetaald of gestort waren op de ABN staan daar nog gewoon, en de gelden die in reserve staan zijn veilig bij de brokers.

Heel het Engoforteam is behoorlijk aangeslagen vooral omdat er licht was aan het eind van de tunnel waarvan de mededeling van gisteren een voorproefje was.

Engofor is geen heel groot bedrijf en alle transacties zijn niet van een dusdanig grote orde waardoor het onderzoek megalang moet gaan duren. En alles is heel transparant. Het enige wat minder goed te traceren is zijn de bitcoinstortingen. Maar dat kunnen ze Engofor niet aanrekenen, omdat dat voor iedereen geldt.

Nogmaals ER IS GEEN BESCHULDIGING alleen een Onderzoek waaruit zal blijken dat er van witwassen en ponzi geen sprake is.

Hopelijk kunnen jullie je vertrouwen in Engofor omzetten in iets positiefs en daarmee in Nederland laten zien dat er nog mensen zijn die eerlijke bedrijfsvoering willen doen en die het waard zijn om voor te vechten

Marianne Hak